Polityka prywatności spółki Nanowska s.c. Ewa Nanowska, Ewa Nanowska-Szmyt zawiera następujące informacje:

 • kto jest administratorem danych osobowych,
 • jakie dane są przetwarzane,
 • w jakim celu dane są przetwarzane,
 • jak długo dane są przetwarzane,
 • jakie prawa przysługują naszym Klientom jako podmiotom danych osobowych,
 • komu udostępniamy dane,
 • jak zabezpieczamy dane osobowe Klientów.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych Klientów jest spółka NANOWSKA s.c. Ewa Nanowska, Ewa Nanowska-Szmyt, ul. Płowce 34, 80-153 Gdańsk.

Jakie dane są przetwarzane?

W związku z wykonywaniem usługi tłumaczenia przetwarzane są dane zawarte w dokumentach przekazanych przez Klienta do tłumaczenia, a także dane Klienta niezbędne dla celów rozliczeniowo-księgowych. 

W jakim celu dane są przetwarzane?

Dane przekazane przez Klienta przetwarzane są wyłącznie w celu wykonania usługi tłumaczenia oraz w celach rozliczeniowo-księgowych.

Jak długo dane są przetwarzane?

Dane Klienta są przetwarzane przez okres niezbędny dla dochodzenia roszczeń i dla ochrony przed roszczeniami, zgodnie z art. 118 Kodeksu Cywilnego.

Jakie prawa przysługują naszym Klientom jako podmiotom danych osobowych?

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – (RODO), naszym Klientom przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez spółkę NANOWSKA s.c., Ewa Nanowska, Ewa Nanowska-Szmyt:

 • prawo dostępu do danych,
 • prawo żądania sprostowania danych,
 • prawo usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych, jakim jest w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • prawo ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo przenoszenia danych osobowych.

W celu wykonania powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych, czyli spółką NANOWSKA s.c. Ewa Nanowska, Ewa Nanowska-Szmyt.

Komu udostępniamy dane?

Dane Klienta mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora Danych Osobowych (dostawca usług informatycznych, biuro rachunkowo-księgowe), którzy podpisali zobowiązanie zachowania ich poufności.

Dane Klienta mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania, a także instytucjom zajmującym się windykacją należności.

Dane naszych Klientów nie są przekazywane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Jak zabezpieczamy dane osobowe Klientów?

Dla zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych stosujemy niezbędne środki organizacyjne, techniczne i informatyczne, zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Danych Osobowych naszej spółki.