Jak wyceniany jest koszt tłumaczenia?

Koszt tłumaczenia wyliczany jest na podstawie liczby znaków w tekście przetłumaczonym. Informacje o liczbie znaków można znaleźć w danych statystycznych tekstu, należących do narzędzi MS Office Word. Każdy dokument przedłożony do tłumaczenia wyceniany jest odrębnie.

Tłumaczenia przysięgłe

W przypadku tłumaczeń przysięgłych jednostka rozliczeniowa liczy 1125 znaków (ze spacjami międzywyrazowymi). Po przekroczeniu tej liczby znaków cena za tłumaczenie wzrasta o koszt kolejnej jednostki.

Tłumaczenia nieuwierzytelniane

W przypadku tłumaczeń nieuwierzytelnianych z zasady przyjmujemy takie samo wyliczenie, jak dla tłumaczeń przysięgłych, choć w tym przypadku możliwa jest negocjacja kosztów (stawki za jednostkę lub liczby znaków tworzących pojedynczą jednostkę rozliczeniową).

Tłumaczenia ekspresowe

Tłumaczenia wykonywane w tzw. trybie ekspresowym, czyli w ciągu tego samego dnia lub – w przypadku dużych dokumentów – w terminie wymagającym więcej, niż 8 godzin pracy tłumacza dziennie, koszt tłumaczenia wzrasta o 100% dla tłumaczeń przysięgłych, zaś o 50% dla tłumaczeń nieuwierzytelnianych.