nanowska s.c.


Spółka Nanowska s.c. została założona w 2001r. przez dwie tłumaczki przysięgłe języka angielskiego, Ewę Nanowską i Ewę Nanowską-Szmyt.

Tłumaczymy od 1989.

Nasza spółka przyjmuje zlecenia zarówno od firm, jak i osób prywatnych.
Obie tłumaczki należą do Bałtyckiego Stowarzyszenia Tłumaczy i posiadają ubezpieczenie OC na wykonywane usługi.

Rodzaje tłumaczeń


Wykonujemy tłumaczenia pisemne uwierzytelnione i zwykłe oraz tłumaczenia ustne.

Przekazanie dokumentów


Przed dostarczeniem dokumentów do tłumaczenia prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy w celu ustalenia sposobu i terminu ich przekazania, a także odbioru wykonanego tłumaczenia.

Postać dokumentów


Dokumenty do tłumaczenia można przekazywać w dowolnej postaci: oryginału, fotokopii, skanu lub pliku elektronicznego. Wykonane tłumaczenie może również przyjąć dowolną postać (dokument uwierzytelniony, wydruk nieuwierzytelniony, plik elektroniczny itp.), odpowiednio do Państwa potrzeb.

Tłumaczenia przysięgłe


Tłumaczenia uwierzytelnione opatrywane są klauzulą poświadczenia, urzędową pieczęcią wydawaną przez Mennicę Państwową i podpisem tłumacza. Każdy dokument uwierzytelniony rejestrowany jest pod odrębnym numerem w repertorium tłumacza przysięgłego.

Tłumaczenia zwykłe


W przypadku tłumaczeń zwykłych zgodność dokumentu tłumaczonego z oryginałem w języku źródłowym nie jest poświadczana.

Tłumaczenia ustne


Oferujemy również tłumaczenia ustne.

Zespół

Ewa Nanowska

Tłumacz przysięgły języka angielskiego. Przez blisko dwadzieścia lat pracowała jako wykładowca na Uniwersytecie Gdańskim, a także lektor szkoły języków obcych „Empik”. Od 1989r. prowadzi działalność jako tłumacz przysięgły. Aby wzbogacić swój warsztat tłumacza, uczestniczyła w kursach z zakresu zarządzania, marketingu, bankowości i finansów.

Ewa Nanowska-Szmyt

Tłumacz przysięgły języka angielskiego. Jest z wykształcenia muzykiem. Tłumaczeniami zajmuje się od 2001r. W 2007r. ukończyła studium podyplomowe „Tłumaczenia ekonomiczne i prawne – język angielski” w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Od 2008r. posiada uprawnienia tłumacza przysięgłego.

Dokumenty

Wykonujemy tłumaczenia szerokiego wachlarza dokumentów, takich jak:

Cywilno-prawne

 • umowy, umowy o pracę

 • dokumenty stanu cywilnego

 • zaświadczenia, rekomendacje

 • dokumentacja pracownicza

 • zaświadczenia o niekaralności

 • akty notarialne

Medyczne

 • opinie, orzeczenia

 • zaświadczenia, zwolnienia

 • wyniki badań

 • zaświadczenia z Okręgowej Izby:

 • Lekarskiej

 • Pielęgniarek i Położnych

Finansowe

 • sprawozdania finansowe

 • raporty z audytów

 • PIT-y

 • wszelkiego typu raporty

 • wyciągi bankowe

 • faktury


Gospodarcze

 • umowy, kontrakty

 • wypisy z Krajowego Rejestru Sądowego

 • dokumenty założycielskie

 • pełnomocnictwa

Samochodowe

 • prawa jazdy, karty pojazdu

 • dowody rejestracyjne

 • tytuły własności

 • dokumenty celne

Techniczne

 • projekty

 • instrukcje

 • opisy

 • specyfikacje


Szkolne

 • świadectwa, dyplomy

 • zestawienia ocen

 • certyfikaty kursów i szkoleń

Ubezpieczeniowe

 • zaświadczenia

 • polisy

 • zgłoszenia szkody

Biznesowe

 • prezentacje

 • biznesplany

 • studia wykonalności

Ceny

Koszt tłumaczenia wyliczany jest na podstawie liczby znaków w tekście przetłumaczonym, wskazywanej w danych statystycznych tekstu, należących do narzędzi MS Office Word.


Każdy dokument przedłożony do tłumaczenia wyceniany jest odrębnie.

W przypadku tłumaczeń przysięgłych jednostka rozliczeniowa liczy 1125 znaków (ze spacjami międzywyrazowymi).
Po przekroczeniu tej liczby znaków cena za tłumaczenie wzrasta o koszt kolejnej jednostki.
W przypadku tłumaczeń nieuwierzytelnianych z zasady przyjmujemy takie samo wyliczenie, jak dla tłumaczeń przysięgłych, choć w tym przypadku możliwa jest negocjacja kosztów (stawki za jednostkę lub liczby znaków tworzących pojedynczą jednostkę rozliczeniową).
Tłumaczenia wykonywane w tzw. trybie ekspresowym, czyli w ciągu tego samego dnia lub – w przypadku dużych dokumentów – w terminie wymagającym więcej, niż 8 godzin pracy tłumacza dziennie, koszt tłumaczenia wzrasta o 100% dla tłumaczeń przysięgłych, zaś o 50% dla tłumaczeń niepoświadczanych.

Klienci

Do grona naszych Klientów należą między innymi:

Dojazd

Biuro położone jest w pobliżu Sądu na Nowych Ogrodach


(ok. 10 minut drogi)

Spod dworca głównego w Gdańsku

autobus 130, 184 (należy wysiąść na przystanku przy Zespole Szkół Budowlanych)

tramwaj 10, 12 (należy wysiąść na przystanku za Szpitalem Wojewódzkim)

Z Targu Rakowego

autobus 115 (należy wysiąść na przystanku przy Zespole Szkół Budowlanych)

Z kierunku Wrzeszcz/Morena

autobus 115, 130, 184 (należy wysiąść na przystanku przy Zespole Szkół Budowlanych)

Lokalizacja

 • ul. Płowce 34, 80-153 Gdańsk
 • nanowska@gdansk.home.pl
 • nanowska.szmyt@poczta.fm
 • (58) 302 08 27
 • (58) 302 08 27
 • 602 634 002, 608 520 040